Skip to content
に投稿されたエントリーのアーカイブ

今年もお世話になりましたm(_ _)m

いよいよ2015年も数時間を残すところとなりました。
忙しい年でありました。
2016年度版の発行に向け、年明けより動き出します♪
皆さまにご協力いただいたアンケートに寄せられたご意見も反映していく所存です。
引きつづきわくわくマップをどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

Multilanguage editions

マップ多言語版(中国語、英語、韓国語、スペイン語、タガログ語)を作成しました。各版のPDFがご利用できます。2015年はスペイン語を加えて5カ国語対応です(^^)/

– Chinese edition(中国語版) –chinesebarPDF(9.2MB) WakWak 育儿情报:
社区型保育・其他的保育设施・入间家庭支援中心、临时保育情报、残疾儿童支援情报、有小儿科的医院、小儿牙科医院情报、耳鼻喉科情报、不安时有用的情报、不安时有用的情报、遇到困难时、可以来咨询、儿童福利情报、休日・夜间・急救医疗
– English edition(英語版) –englishbarPDF(6.3MB) Parenting Guide Book:
HoikuSho・HoikuEn Information、Community Base Childcare・Other Hoiku Facilities・Family Support、Temporary Care、Information for A handicap child、Hospital/Clinic with Pediatoric Dept.、Pediatric Dental Clinic Information、ENT Information、Anxiety・Information、Do you have uncertainty? Having problems? Please contact us、Child Welfare Information、Holiday・After Hour・Emergency Medical
– Hangle edition(韓国語版) –hanglebarPDF(7.2MB) 행복한 육아 가이드북:
어린이집 정보、지역형 보육・기타보육실・이루마 화미리 사포토 센타、일시적 보육정보、장애어린이 서포트 정보、소아과가 있는 병원 정보、유아를 돌봐주는 치과선생님의 정보、유아를 돌봐주는 치과선생님의 정보、이비인후과정보、불안・고민 정보、불안할 때、곤란할 때는、언제든지 상담하세요、아동복지정보、휴일・야간 응급 진료 기관
– Spanish edition(スペイン語版) –
spanishBanner200_60PDF(7.2MB)
 Libro Guia para Padres:
Información de Guarderias‐Preescolar, Cuidado Infantil basado en la comunidad・Soporte Familiar・Otras Facilidades, Cuidado Temporal, Información de Manutención para niños con Discapacidad, Hospital/Clínica con Dept. de Pediatría, Información de Clínica Dental Pediátrica, Información de Otorrinolaringología, Información・Ansiedad, Tienes incertidumbre? Tienes problemas? Por favor contactanos en cualquier momento, Información de Bienestar Infantil, Atención de Emergencia・Feriado・Por la noche
– Tagalog edition(タガログ語版) –tagalogbarPDF(6.6MB) “Child Raising” Map ng Lungsod ng Iruma:
HoikuSho・HoikuEn Information、Pampurok na Nursery ・Ibang pang Pasilidad ng Hoiku・Family Support Center、Pansamantalang Lugar ng Pag-aalaga、Impormasyon Tungkol sa isang Bata na may Kapansanan、Ospital/Clinic na may dept. para sa mga bata、Impormasyon tungkol sa mga dental clinic para sa mga bata、Impormasyon tungkol sa Mata, Tainga at Lalamunan、Impormasyon sa Oras ng Pagkabahala、Ikaw ba ay Nababahala? Mayroong mga Problema? Makiapg-alam sa Amin、
Impormasyon Tungkol sa Child Welfare、Medical Emergency kapag Holiday at sa Gabi